Ir al contenido

 

COPYRIGHT 2014 360 RANGO DIGITAL, S.L. - RESERVATS TOTS ELS DRETS. (CA)

La titularitat de tots els drets d'explotació sobre textos, bases de dades, estructura, disposició de continguts, imatges, dissenys, logotips, arxius de so i altres elements d'aquest lloc web corresponen exclusivament a 360 RANG DIGITAL, S.L. i està protegida per les disposicions del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat per R.D. Leg. 1/1996, de 12 d'Abril, altra normativa interna i Convenis Internacionals d'aplicació.

Excepte autorització específica expressada per escrit pel titular dels drets, queda prohibida i serà perseguida davant els Tribunals de Justícia, en reclamació de la responsabilitat criminal i civil que procedeixi, tota reproducció, distribució, transmissió, comunicació pública, transformació, modificació, adaptació, traducció o qualsevol altra modalitat d'explotació de tot o part del contingut d'aquest lloc web, efectuada de qualsevol forma, mitjà o suport mecànic, electrònic o de qualsevol altra naturalesa existent en l'actualitat o que s'inventi en el futur. En particular, queda prohibit el copiat sistemàtic i automàtic de continguts mitjançant bolcat de dades utilitzant eines informàtiques com scripts o tecnologies de cercador.

Esqueles de Cataluña.com és marca registrada amb el número 2917939 a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques a nom de 360 RANG DIGITAL, S.L. per als serveis de publicitat; gestió de negocis comercials: administració comercial; treballs d'oficina; telecomunicacions, incloses les comunicacions a través de xarxes mundials d'informàtica; i serveis funeraris.

Queda prohibit i serà perseguit davant els Tribunals tot ús no autoritzat en el tràfic econòmic d'aquesta marca registrada per aplicació de la Llei 17/2001, de 7 de Desembre, de Marques. En particular, es prohibeix el seu ús com a meta-tag en el codi font de qualsevol pàgina Web que no sigui propietat del titular de la marca.

La publicació a la pàgina “www.esquelasdecataluña.com” de les dades relatives a les defuncions que apareixen en la mateixa, té lloc en virtut del corresponent contracte de cessió d'ús del lloc web concertat entre la seva propietària, 360 RANG DIGITAL, S.L. i l'empresa funerària contractant dels serveis de publicació a Internet. Tot ús no permès de tals dades per part de tercers podrà ser perseguida tant per la titular del lloc web com per l'empresa funerària contractant, així com pel particular directament interessat per invocació dels preceptes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i de la Llei 34/2002, d'11 de Julio, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic.

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mejorar nuestros servicios. Al aceptar, consiente el uso de dichas cookies. Puede obtener más información en Política de Cookies, o bien configurarlas y/o rechazarlas pulsando en:

Aceptar